Arin Turkish Etimology

Serching Result Count: 1

A:

-

yoğun, qalın, düz səs.
ya;,
isə; anlamında bir sözcük. ünlü ilə bitən sözlərdən sonra
va; şəklində gəlir. - sən a nöç gəlməy: ya sən niyə gəlmirsin. - anı ya çırtda görməğənmə. onu isə heç görmədim. - mən toxda deyirəm. sən a çallab barasa: mən dur diyirəm. sən isə sıvışıb gedirsin. - mən qadalıb işləymə. sən a?. mən harıl harıl çalışıram. ya sən ?
hay.
sevgi ilə çağıma səslərindəndir. - a mənim sevgilim. - a gözümün bəbəyi.
hirslə, qəzəblə çağırma səslərindən. - a! canım, böylədə iş olar.
şaşmana səslərindən. - a bu nə gözəl. - a bu nədir.
bıqmağı, doymağı bəlirtən səs. - a bu çox oldu.
da. yükləmə, tə;kidi göstərir. - verərər a, öz malıdı: verərər da, öz malıdı. - satar a, nədən satmasın.
da. ititməyi, tələsməyi, istəyi vurqulayan, göstərən səs. - gəl a !. gəl da !. - yazsanız a: yazsanız da.
şaşalamayı anlatan bir ədat.
ək. mümkün mü?. olur mu?.
dilək bildirir. - aytsanq a: söyləsənə. - bersəng a: versənə. - barmay a. barmay amalıbız yoxdu: gedməmək olur mu. çarəsiz gidəcəğiz. •. -
a;dan zıya: başdan başa. yönəli. hər yönlü.
ha!. həndə. öcürdü.

         

1 pages are available.

Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.