Arin Turkish Etimology

Serching Result Count: 1

abalamaq. (birinci səssiz düşərək <> qapanmaq. yapanmaq).
üstünü örtmək. çullanmaq. üstünə əğilmək. üstünə qalxmaq. qollarını açaraq bütün gövdəsylə dayanmaq.
üstünə sarqmaq. şişmək. qabarmaq.
şaşιlι durmaq. asιlι durmaq.
yüklənmək.

Like Word: apanamaq |

         

1 pages are available.

Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.