Multilingual Turkish Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary
ACIRIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıryan. murtaz

ACIRINĞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acrınğ. acranğ. acıranğ. (< acı).
həlakət. bəla. (> azrənğ (fars)).
qussə. qayğı

ACIRQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıqar. dirirgə. iticə. durmadan. durmazın. ( > azqar (fars)).
rəhmət. məğfirət

ACIRQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəliqanlı.
acı olan çöl, yaban tırpı.
acıdan. incidən.
eşşəyin siki

ACIRQANAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > acımaq

ACIRQANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > acımaq

ACIRMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıma. acınma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). acı. acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza

ACIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aşırmaq. xəmiri şişməyə buraxmaq

ACIRTMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > acıtmaq

ACIRYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acırın. murtaz

ACISIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ağrısız. sancısız. incisiz.
bayıtmaqla (bihuşlatmaqla). aparılan operasiy, əməl.
(davranış. söz). tikansız. tikənsiz. dikənsiz. toxunaqsız. sancaqsız. iğnəsiz. deşənsiz.
acıtmayan (# acıdıcı. acıdan).
acısız yara.
acınaqsız. acınsız. ağrısız. üzgüsüz. üzüntüsüz. sıxıntısız. iztirabsız

ACIŞAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acı görən. acışqan.
tutuşan.
irinli, tutuşan (acışan) çiban: qaraqabarcıq.
acışan yaram olsun, acılan kimsəm yox

ACIŞMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

göynük. sızaq. sızış

ACIŞMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qızqınlıq, təhrik olunma durumu. təhrik olma

ACIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< > azışmaq).
savaşa tutuşmaq.
< > acışmaq. yavaşdan başlayıb qızışmaq, itiləşmək.
gettikcə qızıştırmaq.
yacışmaq. acıqlanmaq. öfgələnmək. öfgənmək. sınırlanmaq. hirslənmək. qırqıncamaq. qırqıncmaq. qırqıcmaq. qırqışmaq. qırqıcdamaq. qırqışdamaq. qafası qızmaq. qafası dönmək.
əkşimək. acılaşmaq.
incimək.
canım acışdı: yeynim ürpərdi.
cicişib, yanıb göynəmək.
uzaşmaq. azışmaq. itişmək. qızışmaq. qutruşmaq. hiddətlənmək

ACIŞTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acışdırmaq.
< > öcüşdürmək. öc duyusun oyandırmaq.
uzaşdırmaq. azışdırmaq. ititmək. hiddətləndirmək

ACIT : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıtlıq. acıdanlıq. ərik. maya

ACITAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıdamaq. at gəminin, ağza gələn yuvarlaq bölümü

ACITAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıdan.
aşıtan. qarbartan.
yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə: acıtma tozu, otu: qabartma, abartma tozu, otu.
zalim.
acıtan qarbartan:
yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə: acıtma tozu, otu: qabartma, abartma tozu, otu

ACITAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıdan. acıdıcı. acıtqan.
acıtqıç. maya.
acıqladan. ağrıdan. içqıran. içlətən. içli. içgin. canqıran. özqıran. dağladan. hirsləndirən. hisləndirən. iti. itici. qoraq. qora. qavıran. qovran. qovuran. qavuran. küyən. göyən. göynədən. sancan. sarsıtan. tasalatan. taslatan. toxunan. tumladan. tutturan. üzən. üzücü. üzüntülü. yaxan. yaxıcı. yandıran. mükəddərlədən. kədərlədən.
üzücü. ağrıdan. iti. itici.
canqıran. içqıran. özqıran. sarsıtan.
üzücü. üzüntülü.
yandıran. yaxan. yaxıcı. dağladan. göynədən. küyən. göyən. qovuran. qovran. qavıran. qavuran. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. cəfalı.
çox acıdıcı: daşdaq. şiddətli.
iç acıdan: iç göynədən: göyül göynədən

ACITAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıdan. acıtıcı

ACITANLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıdanlıq. acıt. acıtlıq. ərik. maya

ACİTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acidən (fars). < aşımaq. aşılamaq. bəxyələmək

ACITICI : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıdıcı. bax > acıdan