Multilingual Turkish Dictionary

English

English
TANDEM OFFICE : English Turkish Haberlesmesi

(Toll Office)
Sınıf 4 anahtar. Sınıf 5 son ofisler için hiyerarşik arabağlantı

TAP : English Turkish Haberlesmesi

Ethernet gibi kablo bazlı LAN’larda ana iletim ortamına bağlantıyı sağlar

TAXI : English Turkish Haberlesmesi

(Transparent Asynchronous Transmitter-Receiver Interface, Saydam Eşzamansız Alıcı-Verici Arayüzü)
Fore tarafından geliştirilen iki ATM UNI tanımı. Yavaş olanı 100 Mbps’de çalışır ve FDDI’ın fiziksel karakterlerini kullanır. Bu tanım ATM forum tarafından

TCP/IP : English Turkish Haberlesmesi

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol, İletim Denetim Protokolü/Internet Protokolü)
DARPA ve UD DOD tarafından geliştirilen bir protokol takımı. Dördüncü katmana kadar tanımlanmışlardır ancak katman katman bir uyumluluk yoktur. TCP/IP üzerine

TDM : English Turkish Haberlesmesi

(Time Division Multiplexer/ Multiplexing, Zaman Bölümlemeli Çoğullayıcı/Çoğullama)
Kanallarındaki zamanı parçalara ayırarak bağımsız veri kanallarını bu parçalara atayan çoğullayıcı. Eşzamanlı protokollerde veri ayırma bit bazında, asenkron protokollerd

TDMA : English Turkish Haberlesmesi

(Time Division Multiple Access, Zaman Bölümlemeli Çoklu Erişim)
Yerel ağ teknolojisinde, LAN’ları birbirine bağlayabilen yüksek hızlı, patlamalı işletim modu. İlk olarak paylaşımlı haberleşme uydularında çoğullama tekniği olarak kulllanılmıştır

TDS : English Turkish Haberlesmesi

(Time Division Switching, Zaman Bölümlemeli Anahtarlama)

TEKNIK : English Turkish Haberlesmesi

ler arasında eşlik bit denetimi, checksum ve CRC sayılabilir

TELCO : English Turkish Haberlesmesi

Telephone Company
(Telefon Şirketi) Yerel veya bölgesel olarak telefon hatlarına sahip ve bunları işleten, haberleşme hizmetlerini sunan kurum

TELECONFERENCE : English Turkish Haberlesmesi

(Telekonferans)
İki veya daha fazla konum arasında canlı, sesli iletişim

TELETEX : English Turkish Haberlesmesi

2400 bps’de çalışan telex yerine metin ve mesaj haberleşmesi için ITU-TS standardı. Metin sunumu için büyük ve küçük harf kullanımını sağlar

TELNET : English Turkish Haberlesmesi

Uzak sistemlerin konsoluna erişmek için sanal uçbirim hizmetleri sunan uygulama. Kullanıcının kendi yerel sisteminde çalıştırıyormuş gibi uygulamaları çalıştırmasını ve etkileşimi sağlar

TEMPLATE : English Turkish Haberlesmesi

(Kalıp)
Nesneleri çoğaltmak için kullanılan bir desen veya kalıp

TERMINAL EMULATION : English Turkish Haberlesmesi

(Uçbirim Öykünmesi)
Bir aptal terminalin özelliklerini taklit den ve bir PC’nin bir mainframe veya mini bilgisayara bağlanmasını sağlayan yazılım. En yaygın öykünülen uçbirim tipleri DEC VT100 ve IBM 3270’dir

TERMINAL SERVER : English Turkish Haberlesmesi

(Uçbirim Sunucusu)
Terminallerin LAN’a bağlanmasını ve uzak login’lerin LAN’dan yapılmasını sağlayan bir ağ cihazı

TERMINATOR : English Turkish Haberlesmesi

(Sonlandırıcı)
Bir iletim devresinde sonlandırıcı olarak kullanılan direnç. 10Base-2 ağlarında sonlandırma amacıyla eşeksenli kablonun iki ucuna 50 ohm’luk birer direnç bağlanır

TFTP : English Turkish Haberlesmesi

(Trivial File Transfer Protocol)
En az overhead ve yetenek ile dosya iletimi sağlayan IP protokolü. TFTP bağlantısız datagram ulaştırmak hizmeti olan UDP tabanlıdır

THICK ETHERNET : English Turkish Haberlesmesi

500 m kadar iletim mesafesi sağlayan kalın eşeksenli kablo kullanılan bir iletim ortamı. Genellikle thin Ethernet ağları için omurga oluşturmak amacıyla kullanılır

THICKWIRE : English Turkish Haberlesmesi

Kalın kablo Ethernet veya IEEE
3 10Base-

THIN ETHERNET : English Turkish Haberlesmesi

Yerel ağlar için popüler bir iletim ortamı. 180 m’ye kadar kesintisiz iletim mesafesi sağlayan eşeksenli kablo kullanılır. Bir
3 LAN’ında eşeksenli kablonun normal çapından küçük bir kablo kullanılır. Aynı frekansda çalışır ancak daha kısa mesafeyi de

THINWIRE : English Turkish Haberlesmesi

İnce kablo Ethernet veya IEEE
3 10Base-

THIRD PARTY : English Turkish Haberlesmesi

(Üçüncü Parti)
Asıl üretici veya müşteri dışında bir ürün veya hizmet üreticisi

TICK : English Turkish Haberlesmesi

Bir haberleşme anahtarında 3 saniye

TIE LINE : English Turkish Haberlesmesi

Tipik olarak bir yerdeki PBX’i, başka bir yerdeki PBX’e bağlamak için kullanılan iki yönlü iletim devresi. Tie line’ları iki yönlü arama için düzenlenirler. Hatta atanan bir  grup numarasını çeviren abone diğer PBX’e ulaşıp, aramak istediği dahili aboneni

TIME SLOT : English Turkish Haberlesmesi

Tek bir kanalı belirten, sekiz bitlik çağullanmış sayısal iletim segmenti