Multilingual Turkish Dictionary

English

English
VIDEOCONFERENCING STANDARTLARÝ : English Turkish Haberlesmesi

ITU-TS H.261 dönüm noktası olan standarttır. Kasım 1990’da yayınlanmış ve aslen Compression Labs Inc. tarafından tanımlanmıştır. Diğer önemli standartlar arasında, H.
Haberleşme çerçevelemesi; H.230 denetim ve belirti işaretleri ve H.242d: çağrı kurma

VIEWS : English Turkish Haberlesmesi

(Levels Of Abstraction, Özetleme Seviyeleri)
(Veri Tabanı) Güvenlik yetkilendirmeli, veri tabanı tablolarının alt kümesi veya birden fazla tablonun birleşimi olan tablolar. RDBMS, view’ler aracılığı ile güncellenemez

VINES : English Turkish Haberlesmesi

Banyan Systems’ın Unix sistem 5 tabanlı Virtual Networking işletim sistemi. Bu ağ işletim sistemi hetorojen ağlar arasında saydam iletimi sağlar

VIRTUAL CHANNEL : English Turkish Haberlesmesi

(Sanal Kanal)
  Bir UNI veya NNI boyunca bir sanal yol üzerindeki ATM hücrelerinin değişik hedeflere anahtarlanmasına olanak tanıyan tek bir bağlantı

VIRTUAL CHANNEL IDENTIFIER : English Turkish Haberlesmesi

(VCI, Sanal Kanal Tanımlayıcısı)
UNI veya NNI boyunca yerel anlamı olan ve sanal kanallardaki verileri birbirinden ayırdeden, ATM hücresindeki bir belirteç

VIRTUAL CIRCUIT : English Turkish Haberlesmesi

(Sanal Devre)
Uçtan uca bir ağda olduğu gibi paketleri sıra ile ulaştıran bir uçtan uca devre gibi çalışan bağ. Gerçekte anahtarlardan oluşmuş bir ağda paketler en uygun yoldan gönderilir. Alan ve gönderen cihazların mesaj gönderilirken seçilen yol hakk

VIRTUAL CONTAINER : English Turkish Haberlesmesi

(VC)
SDH, her biri varolan plesiochronous orana karşılık gelen bir dizi taşıyıcı tanımlar. Bir plesiochronous işaretten gelen bilgi ilgili taşıyıcıya denetim bilgisi ile birlikte eşlenir. Bu taşıyıcı ve denetim bilgisi VC’yi oluşturur

VIRTUAL LAN : English Turkish Haberlesmesi

(VLAN)
ATM gibi yüksek iletim sağlayan ortamlar üzerinde aslında fiziksel olarak birbirine doğrudan bağı olmayan uçların sanal olarak bir ağı teşkil edecek şekilde düzenlenmesi

VIRTUAL PATH : English Turkish Haberlesmesi

(Sanal Yol)
Bir telefon santrali gibi ortak bir hedefe anahtarlanan sanal devreleri içerir

VIRTUAL PATH IDENTIFIER : English Turkish Haberlesmesi

(VPI, Sanal Yol Belirteci)
ATM hücre başlığında sanal bir yolu belirten saha

VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL : English Turkish Haberlesmesi

(VRRP)
Çoklu erişimli bir bağ üzerindeki birkaç yönlendiricinin aynı sanal IP adresini kullanmasını sağlayan bir IAB protokolü. Bir yönlendirici master olarak seçilir ve diğerleri master yönlendirici arızalandığında yerine işlev getirecek şekilde yedek

VIRUS : English Turkish Haberlesmesi

Kendini çalışan diğer programlara ekleyerek çoğaltabilen, çoğu kullanıcı verilerine ve donanımına zarar vermek amacıyla yazılan programlar

VLAN : English Turkish Haberlesmesi

(Virtual Local Area Network, Sanal Yerel Alan Ağı)
Anahtarlamalı bir ağda, cihazların mantıksal olarak gruplandırılması. Örneğin iş istasyonu ve sunucuların belirli bir IP altağında bir yayın etki alanına dahil edilerek gruplandırılması

VM : English Turkish Haberlesmesi

IBM mainframe yazılım işletim ortamı

VMS : English Turkish Haberlesmesi

DEC’in özel işletim sistemi. Ortak bir donanımı paylaşan terminallerin işletim yapabilmesini sağlar

VNS : English Turkish Haberlesmesi

Virtual Network Service (Sanal Ağ Hizmeti)

VOICE CIRCUIT : English Turkish Haberlesmesi

(Ses Devresi)
64 Kbps’de bilgi taşıma yeteneğine sahip standart DS0 hattı

VOICE GRADE : English Turkish Haberlesmesi

(Ses Sınıfı)
Dar bant. Düşük kapasiteli ses frekansında iletim gerçekleştirebilen devre. Genellikle 56 Kbps ve daha düşük hızları ifade eder

VOICE-GRADE CHANNEL : English Turkish Haberlesmesi

(Ses sınıfı kanal)
Ses frekansları için 300bit/s’den
4Kbit/s’ye asgari band genişliğini sağlayan kanal

VSAT : English Turkish Haberlesmesi

(Very Small Aperture Terminal, Çok Küçük Çaplı Uçbirim)
Merkezi ofisin, bir metre çaplı uydu çanakları kullanılan uzak ofislere veri yayını yapması. Avrupa’da iki yönlü iletimi kısıtlayan düzenlemeler yavaş yavaş kaldırılmaktadır. Birleşik Devletlerde a

VTAM : English Turkish Haberlesmesi

(Virtual Telecom-munications Access Method, Sanal Telekomünikasyon Erişim Metodu)
Bir IBM yazılım işlevi; 3270 sistemleri için sanal erişim metodu. Bu altsistem mainframe bazlı SNA ağlarının denetlenmesi için kullanılır

WAIS : English Turkish Haberlesmesi

(Wide Area Information Server, Geniş Alan Bilgi Sunucusu)
Metin bazlı arama için Internet üzerinde kamusal hizmet

WAN : English Turkish Haberlesmesi

(Wide Area Network, Geniş Alan Ağı)
Birbirinden fiziksel olarak ayrı konumlardaki ağların ve bireysel kullanıcıların taşıyıcı hizmetleri sunan firmalardan kiralanan haberleşme devreleri, çevirmeli bağlantılar veya PDN’ler üzerine bağlanmasıyla oluşan ku

WIDEBAND : English Turkish Haberlesmesi

Bir orta kapasite haberleşme devresi/yolu. Genellikle 64 Kbps’den
048 Kbps’e kadar olan hızları ifade eder

WINDOWS : English Turkish Haberlesmesi

Microsoft’un stand-alone grafik kullanıcı arabirimli işletim sistemi