Arin Turkish Etimology

usanmaz. kaşar. çaşar. armaz. arınmaz. arlanmaz. sıxılmaz. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız.

utmaz. uymaz. tərs. koryat. ədəbsiz. utancsız. hırsız. ırsız. utanması qıt. utsuz. utmaz. uymaz. uysuz. uyancsız. uyumsuz. üzlü. üzsüz. yarçın. yarşın. açıq saçıq. alçaq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. çalan. çalanğ. bədəxlaq. çalıq. çalğan. çalağan. çığırtqan. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çorgöz. gözübək. gözübərk. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donuyırtıq. donsuz. qaraçı. qarqagöz. qustağ şorgöz. qaraoğlan. qaravaş. qorxmaz. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. sakınmaz. sıxılmaz sırtıq. şarlatan. tərs. törəsiz. şərəfsiz. həyasız. hırsız. ırsız. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. pərvasız. rəzil. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. abırsız.
hırsız mı hırlı mı, bəlli deyil. ırsız. hırsız. abırsız.
hırsız hırlı mı bəlli deyil.
içi boş olmağıyla, utanmazda olmaq: üzsüz astarsız. nə içi içdir, nə dışı dışdır. içi boş, üzü qabaq.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.