Arin Turkish Etimology

apaçı.
ayı oynadan. ayıya baxan.
umacı. bununla cocuqlar qorqutulur.
abacı gəldi: xuxu gəldi.
abağı: qorquluqka. qaraqula.
ağır basma. qabus.
abla. abala. ağaybay. xanım. sayqılı, böyük qadına üzlənəndə söylənən sayqı sözü.
cin. xortlaq.
öcü.
avacı. umaçıqa. cin. xortlaq.
bosdan qorxuluğu. ağır qara basma.
ay səni görüm abaçıya uğruyasan.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.