Arin Turkish Etimology

abalamaq. (birinci səssiz düşərək <> qapanmaq. yapanmaq).
üstünü örtmək. çullanmaq. üstünə əğilmək. üstünə qalxmaq. qollarını açaraq bütün gövdəsylə dayanmaq.
üstünə sarqmaq. şişmək. qabarmaq.
şaşιlι durmaq. asιlι durmaq.
yüklənmək.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.