Arin Turkish Etimology

yabanmaq. yapanmaq.
qapanmaq. çullanmaq. çulqanmaq. yüklənmək. çökünmək. üzərinə düşmək. nərsənin üzərinə dayanmaq, əğilmək.
nə mənim üstümə abanmısan.
əğilmək. salqınmaq. sarqınmaq.
potuşqadan abanıb baxdı.
genişləmək. açılmaq.
əba edmək. yatlamaq. yadlamaq. çəkinmək. pərhiz edmək. istikrah edmək.
ubanmaq. gizlənmək.
oğruya tay ubanma, görcək işdə yubanma.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.