Arin Turkish Etimology

(<> qabartu < qab: şişik). abartma. qabartma.
böyük. bolluq. mübaliğə. hapır zopur.
qalmaqal. hay huy. şən. şənlik. yavan. yaran. abat.
abaltı. qabartı. abartmal. qabartmal. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. bərcəstəgi. rölyef.
abraq. apraq. qabrat. qabartı. abraq. apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.