Multilingual Turkish Dictionary

ÇAÇ

ÇAÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< saç ( < saçmaq).
sapı dənəsi ayrılmış buğda.
oxçular kəndi. taşkənd.
samandan ayrılmış buğda yığını.
saç. yay

ÇAÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

saç.
yoqar saç: yumuşaq saç.
saç tıyqıç: saç tükrəvüç: saç bağı.
çırpa saç:qıvırcıq saç

ÇAÇ : Turuz Dictionary


yay. əğəc. əğəş. əğməc. əğməş.
qaşları çaç, kirpiyi ox.
qıvqıç. kaman.
altın yay.
yay. parantez

ÇAÇ : Turuz Dictionary


yay. əğəc. əğəş. əğməc. əğməş.
qaşları çaç, kirpiyi ox.
qıvqıç. kaman.
altın yay.
yay. parantez

ÇAC : Az Turkish Farsi

ا.گندم تمیز نشده