Multilingual Turkish Dictionary

ÇAÇIRATMAQ

ÇAÇIRATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sıçratmaq. çatlatmaq.
saçıratqan suvuq: şiddətli ayaz