Multilingual Turkish Dictionary

ÇAÇUR

ÇAÇUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

givəni. qıvanı. işbilir. iti. sivir. zirəng. bacarıqlı. güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli

ÇAÇUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

iti. sivir. bacarıqlı

ÇAÇUR : Turuz Dictionary

anlaşlı. qavraşlı. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı

ÇAÇUR : Turuz Dictionary

sığalı. sındallı. qapsamlı. yararlı. yarallı. yarqalı. yarqallı. fərəli. sivir. bacarıqlı. başarıqlı. törgən. törəkən. osman. ötmən. ötəmən. küpərimli. güpərimli. kipərimli. güpərim. qabiliyyətli

ÇAÇUR : Turuz Dictionary

kəsgin. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. bilən. usda. mahir. sivir. bacarıqlı. güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli.
kəsgin oxçu: doğru nişançı

ÇAÇUR : Turuz Dictionary

çatura (sanskirit) şatır (ərəb). (iti. sivir. bacarıqlı)

ÇAÇUR : Turuz Dictionary

anlaşlı. qavraşlı. sivir. sınçı. sinçi. bacarıqlı. didik. titik. tetik. oyutan. oytun. oyutay. oylu. bilgə. ussal. usqan. ussun. usqa. uslan. ağıllı

ÇAÇUR : Turuz Dictionary

sığalı. sındallı. qapsamlı. yararlı. yarallı. yarqalı. yarqallı. fərəli. sivir. bacarıqlı. başarıqlı. törgən. törəkən. osman. ötmən. ötəmən. küpərimli. güpərimli. kipərimli. güpərim. qabiliyyətli

ÇAÇUR : Turuz Dictionary

kəsgin. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. bilən. usda. mahir. sivir. bacarıqlı. güpərim. küpərimli. güpərimli. kipərimli.
kəsgin oxçu: doğru nişançı

ÇAÇUR : Turuz Dictionary

çatura (sanskirit) şatır (ərəb). (iti. sivir. bacarıqlı)