Multilingual Turkish Dictionary

ÇAÇUV QUÇUV

ÇAÇUV QUÇUV : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçuv suçuv. darmadağınıq.
saçuv quçuv edmək: dağıtmaq