Multilingual Turkish Dictionary

ÇAĞDIŞILIK

ÇAĞDIŞILIK : Turkish Turkish

çağdaş olmama durumu

ÇAĞDIŞILIK : Turkish French

anachronisme [le]