Multilingual Turkish Dictionary

ÇABAMAQ

ÇABAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çabalamaq. çalışmaq. qoçlanmaq.
çalışmaq. təşəbbüs edmək

ÇABAMAQ : Turuz Dictionary

qol çalmaq. əlləşmək.
boşuna çabamaq: boşa qoşmaq. daşa döğmək

ÇABAMAQ : Turuz Dictionary

devikmək. cəhd edmək

ÇABAMAQ : Turuz Dictionary

qol çalmaq. əlləşmək.
boşuna çabamaq: boşa qoşmaq. daşa döğmək

ÇABAMAQ : Turuz Dictionary

devikmək. cəhd edmək