Multilingual Turkish Dictionary

ÇABANMATAN

ÇABANMATAN : Turuz Dictionary

çabanmadan. dilənmədən. istəmədən.
dilənmədən yaşam dadı dadınmaz. (qəm yerində doğur, dəm yaratsan olur)

ÇABANMATAN : Turuz Dictionary

çabanmadan. dilənmədən. istəmədən.
dilənmədən yaşam dadı dadınmaz. (qəm yerində doğur, dəm yaratsan olur)