Multilingual Turkish Dictionary

ÇABAQI

ÇABAQI : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapağı. qoyun yünü.
çabağı arıt: tük tökmək. tük dəğişdirmək.
çabağı arıtqan it: uyuz it. tüləri tökülmüş it