Multilingual Turkish Dictionary

ÇABAQLI

ÇABAQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < çapılmış). tükləri tökülmüş.
sapaqlı. yapaqlı. uzun tüklü.
çabaqlı tay da yazqa çıqsa, at bolur: tükləri tökülmüş tay da yaza çıqsa at olur