Multilingual Turkish Dictionary

ÇABASIZ

ÇABASIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) yoxadan. yufadan. qıyınsız. gedərsiz. xərcsiz. çuvaldan. xəznədən. heybədən. əməksiz. zəhmətsiz

ÇABASIZ : Turuz Dictionary


axdaran tapabilimiş olur, qaçan qurtulabilmiş olur, çabasız oturan aldanır kəsin.
(göt göstərmədən, çalışmadan, çabasız, qayrat göstərmədən baş olmaz, hər bir başın götü var).
''götsüz'' baş olmaz, ‘‘götsüz’’baş olmaz

ÇABASIZ : Turuz Dictionary


axdaran tapabilimiş olur, qaçan qurtulabilmiş olur, çabasız oturan aldanır kəsin.
(göt göstərmədən, çalışmadan, çabasız, qayrat göstərmədən baş olmaz, hər bir başın götü var).
''götsüz'' baş olmaz, ‘‘götsüz’’baş olmaz

ÇABASIZ : Turkish Turkish

hiç çaba göstermeyen (kimse)

ÇABASIZ : Turkish Turkish

çaba harcanmadan yapılan (iş)