Multilingual Turkish Dictionary

ÇABATIR

ÇABATIR : Turuz Dictionary

çabadır. çalışmadır. qayratdır.
başarı başı çabadır. (başarı
tofiq)

ÇABATIR : Turuz Dictionary

çabadır. çalışmadır. qayratdır.
başarı başı çabadır. (başarı
tofiq)