Multilingual Turkish Dictionary

ÇAHAR ƏMƏLİ ƏSLİ

ÇAHAR ƏMƏLİ ƏSLİ : Turuz Farsca - Türkce

dörd işləm (toplam: cəm.
çıxma: təfriq.
çarpma: zərb.
bölmə: təqsim)

ÇAHAR ƏMƏLİ ƏSLİ : Turuz Farsca - Türkce

dörd sayım işləmi

ÇAHAR ƏMƏLİ ƏSLİ : Turuz Farsca - Türkce

qara tümlə qara cümlə. dörd sayım işləmi. dörd işləm. (toplam: cəm. çıxma: təfriq. çarpma: zərb. bölmə: təqsim)