Multilingual Turkish Dictionary

ÇALÇALIQ

ÇALÇALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yalçalıq. çalıçılıq. yalçılıq. ırqatlıq. yırqatlıq. işqatlıq. çalqatlıq. yalqatlıq. çalşanlıq. yalşanlıq. işçilik