Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAÇƏNƏ

ÇALAÇƏNƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəvəzə. çalçın. vara yoxa, sürəkli durmadan qonuşan. çənəsi düşük