Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAŞINMAQ

ÇALAŞINMAQ : Turuz Dictionary

talaşınmaq. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars) }. silkinmək. silgişinmək. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək.
kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
yayın qatqılansa, qışın sevirər

ÇALAŞINMAQ : Turuz Dictionary

talaşınmaq. talbalamaq. talbıramaq. talvasamaq {> təlvasələnmək (fars) }. silkinmək. silgişinmək. qatğılanmaq. qatqırlanmaq. təqəlla, səy edmək.
kiçilikdə qatğılansa, uluğlayu sevginər: kiçiklik çalışan, böyüyəndə dincələr.
yayın qatqılansa, qışın sevirər