Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAŞLI

ÇALAŞLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalaşlı, dalaşlı bir durumda: ayaqda

ÇALAŞLI : Turuz Dictionary

çabalı. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. talaşlı. qızdırbas. qısdırbas. qıfıldaq. qıvıldaq. sıvıltılı. siviltili. ivəcənli. çıpıtlı. qopuc. qopcuğ. qopcur. qopcuruq. qoput. qoptuğ. qopdur. qopduruq. tələsik. qoparıq. qoparaq

ÇALAŞLI : Turuz Dictionary

çabalı. qoğraq. qoğaraq. qıvraq. talaşlı. qızdırbas. qısdırbas. qıfıldaq. qıvıldaq. sıvıltılı. siviltili. ivəcənli. çıpıtlı. qopuc. qopcuğ. qopcur. qopcuruq. qoput. qoptuğ. qopdur. qopduruq. tələsik. qoparıq. qoparaq