Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAMIT

ÇALAMIT : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalaq. çalıq. çalqıt. çapıq. çabıq. çapqın. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. səri’. fori