Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQAPLAMAQ

ÇALAQAPLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalaçatlamaq. kalafatlamaq.
onarlamaq. tə;mirlətmək.
çala, oyuq, yarıqları tutmaq.
pinəçilik edmək. başmaq onarmaq, tə;mir edmək.
yırtıq yamamaq. rifulamaq.
örtbas edmək.
yalançıq bəzək düzək edmək. üzdən sığallamaq.
keçimsiz duruma, çətinliyə salmaq.
çəkidüzən vermək