Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞMAVI

ÇALIŞMAVI : Turuz Dictionary


nərdəsin nəsin dəğişmək olar, iç çalışmavı dəğişmək olay. (olay: bir olay, hadisə. qolay deyil)

ÇALIŞMAVI : Turuz Dictionary


nərdəsin nəsin dəğişmək olar, iç çalışmavı dəğişmək olay. (olay: bir olay, hadisə. qolay deyil)