Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞTIRICI

ÇALIŞTIRICI : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalışdırıcı.
işlədən. işverən. işlətici. çalışdıran.
öğrətici. öğrədən. yetiştirici. tə;limçi. məəllim. antirenör

ÇALIŞTIRICI : Turkish Turkish

ir spor dalında sporcuları çalıştıran kimse, °antrenör

ÇALIŞTIRICI : Turkish English

n. trainer, coach, actuator

ÇALIŞTIRICI : Turkish French

moniteur/trice [le][la]