Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIMLIQ

ÇALIMLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalacalıq qədər. mayalıq. damızlıq.
tiklik. diklik. böyüklük. ucalıq. ucaqarlıq. ululuq. qurumluq. görkəmlik. taptapaqlıq. əzəmət. ehtişam. kibarlıq.
kölgəlik. kölgəmlik. gəlgedlik. sayqılıq. böyüklük. ululuq. görkəmlik. taptapaqlıq. möhtərəmlik. əzəmətlik. möhtəşəmlik

ÇALIMLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəlimlik. paltar yumaq. paltarlar çalnınb, çırpınaraq yuğulurdular