Multilingual Turkish Dictionary

ÇALITAN

ÇALITAN : Turuz Dictionary

çalıdan. çaltıc. gərvələ. kərnözə. şaşırdıcı. sapdırıc. əcəb. təəccüblü.
gilə gilə dənəli çalıdan yapılan süpürgə: qılqıl süpürqə. gilgil süpürgə

ÇALITAN : Turuz Dictionary

çalıdan. çaltıc. gərvələ. kərnözə. şaşırdıcı. sapdırıc. əcəb. təəccüblü.
gilə gilə dənəli çalıdan yapılan süpürgə: qılqıl süpürqə. gilgil süpürgə