Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIV

ÇALIV : Arin Turkish Etimology Dictionary

nərsənin qırağına tikilən, yamanan kiriş (zeh. zavar). çərçevrə. basma.
çalıv salmaq: çevrəsin basmalamaq.
oxa çalıv: ox çalıv: şərit, sırma zavar