Multilingual Turkish Dictionary

ÇALLAŞ

ÇALLAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ivgin. evgin. odlı. təlaşlı. sabırsız

ÇALLAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalqaş. çaqqal. qallaş. kəllaş. kəlləş. bax > çaqqal. bax > aldatan.
çalqaş. qallaş. kəllaş. kəlləş. kavtaq. kavtuq. kovtaq. qoltaq. qalaqlı. qalaq. yalaq. dalaq. çaltaq. qaltaq.qaytaq. qaltuq. ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq. qaldırım yosması. ərcən. ərkək istəyən qızmış qadın. qarabet. dönək. şələxtə. qancıq. sürtük. yelə. yələ. qəhbə. fahişə. ruspi