Multilingual Turkish Dictionary

ÇALLAŞCA

ÇALLAŞCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalqaşca. çaqqalca. kəlləşcə. kəllaşca. qallaşca. üzüstücə. üzüquyluca. gizlicə. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqla