Multilingual Turkish Dictionary

ÇALLAC

ÇALLAC : Turuz Dictionary

çallağ. çalpaq. çıplaq. çəllək. səllək. donsuz. yalbırdağ. yalfırdağ.
yalbırdağ minilən at həmməşə yağır olur. (yağır
beli sürtük yara)

ÇALLAC : Turuz Dictionary

çallağ. çalpaq. çıplaq. çəllək. səllək. donsuz. yalbırdağ. yalfırdağ.
yalbırdağ minilən at həmməşə yağır olur. (yağır
beli sürtük yara)

ÇALLAC : Turuz Dictionary

çallağ. çalpaq. çıplaq. çəllək. səllək. donsuz. yalbırdağ. yalfırdağ.
yalbırdağ minilən at həmməşə yağır olur. (yağır
beli sürtük yara)

ÇALLAC : Turuz Dictionary

çallağ. çalpaq. çıplaq. çəllək. səllək. donsuz. yalbırdağ. yalfırdağ.
yalbırdağ minilən at həmməşə yağır olur. (yağır
beli sürtük yara)