Multilingual Turkish Dictionary

ÇALMAM

ÇALMAM : Turuz Dictionary


ölməyə qanat çalmam min nədəndən, bu yaz, bu el, bu dil məni gözləyir.{ölməyə könlüm dəl min nədəndən, bu yaz, bu el, bu dil məni gözləyir. (könlüm dəl: könlüm yox)}

ÇALMAM : Turuz Dictionary


ölməyə qanat çalmam min nədəndən, bu yaz, bu el, bu dil məni gözləyir.{ölməyə könlüm dəl min nədəndən, bu yaz, bu el, bu dil məni gözləyir. (könlüm dəl: könlüm yox)}