Multilingual Turkish Dictionary

ÇALPAMAQ

ÇALPAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çapraştırmaq. düğün salmaq

ÇALPAMAQ : Turuz Dictionary

çalpalamaq. məftun edmək

ÇALPAMAQ : Turuz Dictionary

çalpalamaq. məftun edmək

ÇALPAMAQ : Az Turkish Farsi

ضربه زدن
دعوا کردن