Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQAŞCA

ÇALQAŞCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çallaşca. çaqqalca. kəlləşcə. kəllaşca. qallaşca. üzüstücə. üzüquyluca. gizlicə. bir nərsənin üzüstü, gizli qalmasın sağlamaqla