Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQANAQMAQ

ÇALQANAQMAQ : Turuz Dictionary

çalğanaqmaq. çalağlanmaq. toğraqlanmaq. tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək).
tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar

ÇALQANAQMAQ : Turuz Dictionary

çalğanaqmaq. çalağlanmaq. toğraqlanmaq. tığraqlanmaq. tirgəklənmək. dirgəklənmək. cürət, cəsarət götərmək (göstərmək).
tığraqlanıb səkirtdi, ərin atın yügürtdü, bizi qamığ anğıtdı, andağ suğa kim yetər: qərrahlanıb atıldı, qoşun atın çalqatdı (oynatdı), hammımızı tanğıtdı (şaşıtdı. ağzı açıq qoydu), böylə qoşuna kim batar