Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQAT

ÇALQAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

boyqat. çalçat.
qəddi qamət. qaqat. qamat. çapat. qamət. boy. boybos. biçi. biçim. şəkil. bıçın. biçim.
çalım > çəlim. boy. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. yapı.yapıt. yəltə. qaçıq. qaraltı. qaldırım. qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. kalbud. kadavr. ölüt. qapıt. qalıb. qılıp. qaplıq. sapıq. çapıq. qapıq. qabat. gavat. kovsa. gövdə. gövrə. gəvrə. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə

ÇALQAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaltaq.
çalçat. ( > çar taq). alaçıq, çadır çeşiti.
apaçıq.
qapı çaltaq qalmışdı.
çaltaq qapıdan nələr keçməz: açıq qapıdan min bəla gəlir.
çərqət.
çaltaq. qaltaq. yəhər.
ırqat. yırqat. işqat. çalışan. çalşan. yalışan. yalşan. çalıçı. yalçı. çalça. yalça. işçi. işləyən

ÇALQAT : Turuz Dictionary


çalçağ. tam tamına. tam çağında.
təktüş. təktük. təktükləyiş. təktükləmə. çəktüş. çəktük. çəktükləyiş. çəktükləmə. bazrəslik. (çalqa: bazrəslik).
özü, kəndi qatı, yanı, hizuru. (sərkeşi. hizur?).
çalqatına gedmək: hizurən birinin yanına, görüşünə gedmək

ÇALQAT : Turuz Dictionary


çalçağ. tam tamına. tam çağında.
təktüş. təktük. təktükləyiş. təktükləmə. çəktüş. çəktük. çəktükləyiş. çəktükləmə. bazrəslik. (çalqa: bazrəslik).
özü, kəndi qatı, yanı, hizuru. (sərkeşi. hizur?).
çalqatına gedmək: hizurən birinin yanına, görüşünə gedmək