Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQATMAQ

ÇALQATMAQ : Turuz Dictionary

çevirmək. dolandırmaq. güdüləmək. güdəlləmək. idarələmək. işlətmək.
nə arac çevirir

ÇALQATMAQ : Turuz Dictionary

çalatmaq. qalatmaq. arıtmaq. əritib arıtmaq. silgirləmək. silivləmək

ÇALQATMAQ : Turuz Dictionary

çalğatmaq.
atavutmaq.təhrik edmək.
tərğib edmək.
çalatmaq. çatlatmaq. (şikaflatmaq).
qarışdırmaq.
nərsəni nərsə üzrənə qoymaq, yapışdırmaq. nəsb edmək.
zəbt edmək

ÇALQATMAQ : Turuz Dictionary

durqun, dinc nərsəni qatışdırmaq. bulandırmaq. hincitmək. qışqıtmaq. təhyic edmək

ÇALQATMAQ : Turuz Dictionary

çevirmək. dolandırmaq. güdüləmək. güdəlləmək. idarələmək. işlətmək.
nə arac çevirir

ÇALQATMAQ : Turuz Dictionary

çalatmaq. qalatmaq. arıtmaq. əritib arıtmaq. silgirləmək. silivləmək

ÇALQATMAQ : Turuz Dictionary

çalğatmaq.
atavutmaq.təhrik edmək.
tərğib edmək.
çalatmaq. çatlatmaq. (şikaflatmaq).
qarışdırmaq.
nərsəni nərsə üzrənə qoymaq, yapışdırmaq. nəsb edmək.
zəbt edmək

ÇALQATMAQ : Turuz Dictionary

durqun, dinc nərsəni qatışdırmaq. bulandırmaq. hincitmək. qışqıtmaq. təhyic edmək