Multilingual Turkish Dictionary

ÇALSAVLAMAQ

ÇALSAVLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalbaslamaq. savlatlamaq. solvatlamaq. solvatamaq. şollattamaq. başdan savma iş yapmaq. kəlləfləmək. kələfləmək