Multilingual Turkish Dictionary

ÇALSINTIRMAQ

ÇALSINTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalsındırmaq. tutsundurmaq. çəksindirmək. yaxşındırmaq. xoşlandırmaq. oxsandırmaq. oxşandırmaq. gözsündürmək. düşsündürmək. imləndirmək. imrəndirmək. imsəndirmək. umrandırmaq. umsandırmaq. yumrandırmaq. yumsandırmaq. bəğəndirmək. əğsəndirmək. əğsindirmək. istəndirmək. istəkləndirmək. özləndirmək. iştiyaqlandırmaq. yeriklətmək. arzulandırmaq. arzılandırmaq. həvəsləndirmək. müştaqladırmaq