Multilingual Turkish Dictionary

ÇALTAV

ÇALTAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaldav.çəlmə.
çaldav salmaq: çəlmə taxmaq

ÇALTAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaldav.çəlmə. dalma. ildik. baldaq. əngəl

ÇALTAV : Turuz Dictionary

çaltov. pərtöv

ÇALTAV : Turuz Dictionary

çaltov. pərtöv