Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇ YANLI

ÜÇ YANLI : Az Turkish Farsi

سه پهلو
سه بر
سه جانبه
سه طرفه