Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇÜNCÜ DERECEDEN

ÜÇÜNCÜ DERECEDEN : Turkish French

tertiaire