Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇBƏR

ÜÇBƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçpər. sancığu. dəmirdən, üç uclu, atılan yerə saplanır ayqıt