Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇKÂĞIT

ÜÇKÂĞIT : Turkish Turkish

oynatıcının el çabukluğuyla yer değiştirip kapalı olarak bıraktığı, ikisi aynı, biri değişik üç iskambil kâğıdından değişik olanını bulmaya dayanan hileli oyun

ÜÇKÂĞIT : Turkish Turkish

hile, düzen, dolap

ÜÇKÂĞIT : Turkish English

n. trick, wheeler dealing, swindle, wheeling and dealing, frame up, cheat, fiddle, gadget, have, hocus pocus, hokey pokey, hoky poky, humbug, jiggery pokery, rouser, ruse, skin game, wile

ÜÇKAĞIT : Turkish German

Betruck, Schwindel

ÜÇKÂĞIT : Turkish French

"micmac [le]; fraude [la]"