Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇQAQITLI

ÜÇQAQITLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçkağıtlı. işçi. kələkçi. qalayçı. aldavac. hiləkar